De geschiedenis van de Gereformeerde Gemeenten


De Gereformeerde Gemeenten ontstonden in 1907 door een fusie van twee kerkgenootschappen, de zogenaamde “Ledeboerianen” en de voorloper van de huidige Gereformeerde Gemeente, namelijk de “Gereformeerde Gemeente onder het Kruis”. Ook wel de “Kruisgezinden” genoemd. Dit was vooral het werk van ds. G.H. Kersten. Er zijn ongeveer 152 gemeenten aangesloten. Het totale ledental bedraagt circa 107.000.

 

De oprichting van de Gereformeerde Gemeente in Deventer


 

In Deventer is de Gereformeerde Gemeente opgericht op 24 april 1964. Zo rond 1950 woonden er in Deventer vijf gezinnen die lid waren van deGereformeerde Gemeenten in Kampen, Rijssen, Elspeet en Terwolde – De Vecht. Omdat de afstand naar ‘hun’ kerk in die tijd vrij groot was, wilden deze gezinnen in Deventer op zondag samen een preek gaan lezen. Na enig zoeken vond men een zaal in de Polstraat, waar men dit kon doen. Als snel ‘ontfermde’ de Gereformeerde Gemeente van Terwolde – De Vecht zich over het groepje in Deventer en zo kwam er later ook af en toe een predikant. Op 16 april 1956 is van ‘Deventer’ een afdeling gemaakt van Terwolde. De mensen in Deventer waren vanaf dat moment officieel lid van de Gereformeerde Gemeente in Terwolde – De Vecht. Deze afdeling groeide echter door. Begin jaren ’60 waren er 54 leden en doopleden in Deventer, zodat met de ‘moedergemeente’ Terwolde – De Vecht is  besloten om in 1964 van Deventer een zelfstandige gemeente te maken.

De oprichting van de Gereformeerde Gemeente in Deventer vond dus officieel plaats op 24 april 1964. Dominee Schipaanboord preekte hierbij uit 1 Koningen 18 vers 44: “Zie, een kleine wolk als eens manshand, gaat op van de zee “. In deze dienst werden ook een ouderling en twee diakenen bevestigd. Inmiddels werden de diensten gehouden in een gebouw aan de Polstraat, maar hier kon men niet blijven, zodat uitgezien moest worden naar een ander pand. In 1965 kwam het kerkgebouw van de Apostolische Gemeenschap in de verkoop. Dit pand, aan de Graaf van Burenstraat 18, is toen aangekocht en nog steeds vinden de diensten in dit gebouw plaats. Volgens oude Deventenaren was dit pand vroeger een gymnastieklokaal en is het in 1941 verkocht aan de Apostolische Gemeenschap. Achter het huidige Systeemplafond zijn de balken van de ‘ringen’ en de ’touwen’ uit de gymzaal nog aanwezig.

Gebouw, interieur en orgel


Ons kerkgebouw kent een iets oudere bouwstijl, zoals de meeste huizen in de Graaf van Burenstraat. Aan de buitenkant van het pand is niet veel veranderd. Binnen ook niet veel, al is de inrichting wel aangepast aan de eisen van de tijd (brandveiligheid en dergelijke). Boven de kerkzaal bevindt zich een forse woonruimte, bestaande uit twee verdiepingen.

Het orgel is begin 1985 geplaatst in onze kerk en is gekocht van Geref. Kerk Vrijgemaakt in Zeist (van Reenenweg 9a). Het orgel is gebouwd in 1964 voor deze kerk door firma Ernst Leeflang b.v. uit Apeldoorn. De totale kosten voor aankoop, verplaatsen en intoneren was destijds 36.000 gulden en is verricht door de firma Leeflang. Het is een mechanisch pijporgel, zes stemmen b/d, één manuaal en een aangehangen pedaal.