Ons 50-jarig jubileum


Op 24 april 2014 bestond onze gemeente in Deventer 50 jaar en in dat kader hebben we een herdenkingsboek uitgebracht.  Op 8 mei kreeg burgemeester A.P. Heidema tijdens een herdenkingsbijeenkomst het eerste exemplaar uitgereikt uit handen van de kerkenraad.

Behalve dat het ontstaan en voortbestaan van de gemeente uitvoerig is beschreven, is ook aandacht geschonken aan de geschiedenis van de stad Deventer en de wijze waarop Gods Woord er in het verleden werd gebracht. Personen als Lebuïnus, Geert Groote en Jacobus Revius passeren daarbij de revue. Ook wordt er stilgestaan bij de Afscheiding van 1834 en de gevolgen ervan voor het kerkelijke leven. In dat verband wordt ook de naam van ds. G.H. Kersten genoemd, die in 1882 in Deventer werd geboren.

Naast bovengenoemde zaken is er onder meer ingezoomd op het verenigingsleven, het onderwijs aan de jeugd en de aanwezigheid van schippers, verpleegsters en militairen tijdens de zondagse erediensten. Verder blikken verschillende families terug op de afgelopen vijftig jaar en wordt er ruime aandacht geschonken aan de negen ambtsdragers die de gemeente in de loop der jaren hebben gediend of nog dienen. De Gereformeerde Gemeente van Deventer is nooit groot geweest. Dat stond God echter niet in de weg om Zijn genade te verheerlijken in harten van zondaren. Ook daarvan is in dit boek te lezen. Om het beeld compleet te maken, zijn er ruim 240 illustraties aan de tekst toegevoegd.

Wilt u het boek bestellen? Vul uw gegevens in!

De kosten van het boek bedragen € 26,00 (€ 21,00 + € 5,00 verpakking en verzending).    Ik heb € 26,00 overgemaakt op NL85 RABO 0156 7322 89

    Alle velden dient u in de vullen.